Alloggi utvecklar olika boendetjänster i syfte att förbättra livskvaliteten för kommande generationer. Vi jobbar i det lilla som i det stora och erbjuder bla  semesterboenden för vistelser i attraktiva rekreationsområden.

 

 

Alloggi erbjuder kvalificerade rådgivnings- och ledarskapstjänster för dig som behöver senior kompetens inom förändringsledning, digital process- och verksamhetsutveckling, engagerat ledarskap, projektledning och idrottsledarskap.

 

Våra olika erbjudanden gäller för företag och föreningar, likväl som för dig som privatperson.